Studentundersøkinga pågår, 2019-tal vert publisert i februar