2018-tall for studentundersøkelsen (høyskoler og universitet) publisert 12. februar