Studentundersøkelsen (høyskoler og universitet) 2019 er ferdig - publiseres 29. januar