Siste mulighet å svare på Studiebarometeret for studenter på UH-institusjoner er 26. november.

Hva mener studentene om studieprogrammene sine?