2018-tall for studentundersøkelsen (høyskoler og universitet) publisert 12. februar

Hvor fornøyde er norske studenter med kvaliteten på studieprogrammene sine?