Studentundersøkelsen 2017 publiseres 5. februar. Frem til da vises 2016-tall.
Hvor fornøyde er norske studenter med kvaliteten på studieprogrammene sine?

Se og sammenlign studieprogram

Studiebarometeret

Studiebarometeret viser studentenes og de ansattes oppfatninger om studiekvalitet.
Portalen skal være et verktøy for potensielle studenter, nåværende studenter og institusjoner som ønsker informasjon om opplevd studiekvalitet.