Fagskoleundersøkelsen

Undersøkelsen gjennomføres våren 2018. Resultater publiseres høsten 2018.