Studentundersøkelsen (høyskoler og universitet) pågår, 2019-tall publiseres i februar

Hvor fornøyde er norske studenter med kvaliteten på studieprogrammene sine?