Studentundersøkelsen (høyskoler og universitet) 2019 er ferdig - publiseres 29. januar

Hvor fornøyde er norske studenter med kvaliteten på studieprogrammene sine?