2018-tal for studentundersøkinga (høgare utdanning) vart publisert 12. februar

Kor nøgde er norske studentar med kvaliteten på studieprogramma sine?