Studentundersøkinga pågår, 2019-tal vert publisert i februar

Kor nøgde er norske studentar med kvaliteten på studieprogramma sine?