Studentundersøkinga (høgskular og universitet) 2019 er ferdig - vert publisert 29. januar.

Kor nøgde er norske studentar med kvaliteten på studieprogramma sine?