2018-tal for studentundersøkinga (høgare utdanning) vart publisert 12. februar

Sjå og samanlikn undervisarane si evaluering av utdanningar

Korleis vurderer undervisarane kvaliteten i norsk høgare utdanning?

Finn din institusjon