Studentundersøkinga (høgskular og universitet) 2019 er ferdig - vert publisert 29. januar.

Sjå og samanlikn undervisarane si evaluering av utdanningar

Korleis vurderer undervisarane kvaliteten i norsk høgare utdanning?

Finn din institusjon